Arkiv 2019
Arkiv 2016
Arkiv 2015
Arkiv 2014
Arkiv 2012


Arkiv 2014

Nya böcker
I oktober utkom Jan Gustavssons bok “Deje och Ullerudsbygden - bruksort och landsbygd”. Det huvudsakliga innehållet i boken består av intervjuer som författaren, själv forshagabo sedan 40 år, genomförde med personer bosatta i före detta Ulleruds kommun för Länstidningen Värmlandsbygden under åren 2010-2014.


På bokmässan i Säffle den 18 oktober 2014 presenterade Lena Skoting boken “En relation behöver ha tid för att bli varm!” i egenskap av medförfattare.



En antologi om Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stifts kontakter med kyrkliga organisationer i Ecuador med bidrag från såväl Karlstads stift som Ecuador. Biskop Esbjörn Hagberg har skrivit ett förord.
Boken beställs genom Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift - www.skukarlstad.org/bok

   Bernhards förlag, c/o Christer Gustavsson, Horsensgatan 36, 654 67 Karlstad   |   christer.gustavsson4@gmail.com