Skicka ett e-postmeddelande med Din beställning och inkludera Dina kontaktuppgifter, till christer.gustavsson4@tele2.se

Jag sänder därefter beställda böcker och bifogar faktura. Betalning således endast mot faktura.

   Bernhards förlag, c/o Christer Gustavsson, Horsensgatan 36, 654 67 Karlstad   |   christer.gustavsson4@tele2.se