Christer Gustavsson ”Bernhards förlag startades 2012 och har hittills utgett 17 titlar. Böckerna handlar om såväl fiktion som fakta, spänning och humor, enskilda personligheter liksom politik och religion, nutid och dåtid, smalt och brett – men sparsmakat.

Värmland och Dalsland fungerar ofta som två geografiska och historiska utsiktspunkter och miljöer i kommande böcker, men perspektivet är ändå gränsöverskridande och globalt.

Grafisk form: Anna-Karin Olsson

   Bernhards förlag, c/o Christer Gustavsson, Horsensgatan 36, 654 67 Karlstad   |   christer.gustavsson4@gmail.com